Sportarts - 185 Coaching Center

Sportarts

185 werkt nauw samen met een erkende sportarts, die alle sportmedische kwesties behandelt: van cardiovasculaire onderzoeken tot het behandelen van blessures. Hij voorziet in sportmedische attesten en adviseert zowel recreatieve als professionele sporters.

Bij een sportmedisch onderzoek wordt nagegaan of je veilig kan sporten, zonder risico. Het omvat o.m. een bloedonderzoek en een screening van het hart en de longen.

Hiernaast kan je bij onze sportarts terecht voor volgende diensten:

  • Sportmedische keuring
  • Sportmedische consult
  • Behandeling van blessures
  • ECG
  • Bloed- en urineonderzoek
  • ...